Stålhallsbyggnation

Vi konstruerar och bygger stålhallar. Kontakta oss så berättar vi mer! Nedan kan du följa med när vi bygger en stålhall.

Vi hjälper er planera OCH bygga er sTÅLHALL

Bygg din nya stålhall med oss! Med en stålhall får du en robust, flexibel och prisvärd byggnad som klarar tuffa väderförhållanden. Vi hjälper dig att anpassa stålhallen efter dina behov.

En stålhall är lätt att bygga och kan snabbt sättas upp på platsen. Dessutom är stål ett miljövänligt och hållbart byggmaterial, vilket gör att du kan skapa en byggnad som är bra för både dig och miljön. En stålhall är en kostnadseffektiv lösning jämfört med andra byggnadstyper.

Om du är i behov av en byggnad som klarar tuffa förhållanden, är prisvärd och enkel att bygga, är en stålhall ett utmärkt val. Kontakta oss idag för att få hjälp med planering och byggnation av din nya stålhall. Nedan kan du följa med ett av våra stålhallsbyggen och få en inblick i vår byggnadsprocess.

Följ med steg-för-steg när vi bygger en stålhall

Planering, ritning och KONSTRUKTION

Det första steget är att planera och designa stålhallen enligt önskemål och behov. Detta inkluderar att bestämma storlek, layout, funktioner och övriga specifikationer.

förberedelser på byggplatsen

Innan bygget kan påbörjas måste byggplatsen förberedas. Detta innebär att marken måste röjas och grunden måste förberedas för att möta specifikationerna för stålhallen.

TILLVERKNING och leverans av stålkomponenter

Stålkonstruktionen tillverkas i fabrik, där stålprofiler kapas till rätt längd och detaljer svetsas. När alla stålkomponenter är klara för leverans transporteras de till byggarbetsplatsen.

Uppbyggnad av stålkonstruktionen

Stålkonstruktionen byggs upp genom att de olika stålkomponenterna svetsas eller skruvas ihop till en stadig konstruktion. Våra svetsare är certifierade att svetsa ihop stålkonstruktioner.

Montering av TAKPlåt

Efter kontroll av stålkonstruktionen såsom rakhet och infästning påbörjar vi montage av takplåt. Vi skjuter och skruvar fast takplåten på takstolarna och monterar kantbalk.

Montering av YTTERVÄGGAR OCH TAKISOLEring

Vi monterar betongsocklar och ytterväggarna på stålstommen på stålhallen, vilket ger hallen sin form. Vi monterar takisolering och tätskikt samt takavvattning.

Installation av dörrar, fönster och TRAPPOR

Dörrar, fönster, trappor och andra tillbehör installeras. Nu tar entreprenad för ventilation, rör och el vid och de hjälper till att färdigställa byggnaden och gör den redo för användning.

Inspektion och godkännande

När byggnaden är färdigställd görs en slutlig inspektion för att säkerställa att den uppfyller alla krav och specifikationer. Om allt är i ordning godkänns byggnaden för användning.

LÅT OSS BYGGA ER STÅLHALL

Kontakta oss idag för att få hjälp med planering och byggnation av din nya stålhall.

Bygg din stålhall med oss!

Med en stålhall får du en robust, flexibel och prisvärd byggnad som klarar tuffa väderförhållanden och kan anpassas efter dina behov. Kontakta oss idag för att få hjälp med planering och byggnation av din nya stålhall.

*” anger obligatoriska fält